Anlita oss

Anlita oss


Vi tar självklart hela ansvaret för renoveringen. Om något mot förmodan skulle fel så åtgärdar vi det omedelbart utan extra kostnad.

Vi tar hela ansvaret för arbetet, och du har kontakt med en arbetsledare som utses för projektet. Du vet alltid vart du ska vända dig, en stor trygghet. Dessutom får du se bekanta ansikten i ditt hem under arbetets gång. Inget spring med obekanta hantverkare när du samarbetar med oss.

Vi kan genomföra en totalentreprenad på ett snabbt och effektivt sätt. Våra olika medarbetare är vana att samarbeta och hjälper varandra och vi anlitar duktigt folk från andra entreprenörer om sådana behov finns.